เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอด่านขุนทด ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางฉันทนา อิ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07