เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีมอบผ้าออมผู้ใหญ่ ตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


วันที่ 25 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล นางสาวนันทนา เหมวรานนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมโครงการมอบผ้าออมผู้ใหญ่ ตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07