เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


บรรยาย ซักซ้อมการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พัฒนาการอำเภอด่านขุนทด บรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน และ ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด บรรยาย ซักซ้อมการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ห้องสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่่วมกิจกรรมฯ

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25