เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการวางถังขยะไว้ในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 4


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการวางถังขยะไว้ในชุมชนเพิ่มเติมดังนี้

1. บริเวณหน้าบ้าน นางคูณ สมพร หมู่ที่ 4

2. บริเวณหน้าบ้าน นางประเชิญ พิมพ์แพง หมู่ที่ 4

3.บริเวณหน้าบ้าน นางสาวมนัสนันท์ สัมมาสูงเนิน หมู่ที่ 4

เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25