เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


มอบเครื่องดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณบึงหนองใหญ่


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และคณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01