เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


วันที่​ 3 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 1 ในบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 13 และรอบบ้านระยะ 50 เมตร เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ จ่าเอกพิสิษฐ์ เมิงขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นหมอกควันในครั้งนี้

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25