เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด ร้านค้าชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนอกราด ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด ร้านค้าชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ต่อไป

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25