เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อส่งเรื่องขอองรับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25