เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาล นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อม พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าต้อนรับ รับการตรวจประเมิน จากทีมผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการการการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่โซน 6 อำเภอด่านขุนทด ซึ่งมาจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25