เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณหนองบังตา หมู่ที่ 4


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราดทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณหนองบังตา หมู่ที่ 4 ซึ่งนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง จำนวน 6 ลัง และแกง จำนวน 1 หม้อ และเงินค่าน้ำมัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25