เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์มธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางสมพิมพ์ สัมมาสสูงเนิน เลขานุการนายกเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ปิยมหาราช" ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25