เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการประชุมคณะกรรมการปิด-เปิด น้ำบึงหนองใหญ่


24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการปิด-เปิด น้ำบึงหนองใหญ่ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนเกษตรกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการประชุมคณะกรรมการปิดเปิดน้ำบึงหนองใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25