เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นางฉันทนา อิ่มวิเศษ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25