เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 15 ใหม่แหลมทอง เขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01