เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินตรวจจุดที่ก่อสร้างลูกข่ายหอกระจายข่าว


วันที่ 22 สิงหาคม 2566  เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวใหม่จำนวน 5 จุด ลงพื้นที่ ตรวจจุดที่ก่อสร้างลูกข่ายหอกระจายข่าว ผลการปฏิยบัติงานเรียบร้อย

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25