เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาและรับรองข้อมูลนักเรัยนเพื่อรับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข


วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชุมพิจารณาและรับรองข้อมูลนักเรัยนเพื่อรับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25