เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการหนูน้อยฟันสวย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อยฟันสวย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13