เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่าง


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างบริเวณหน้าบ้าน นางพยอม พวกขุนทด หมู่ที่ 14 บ้านสุขสันต์ เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25