เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2566


วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยการนำของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าพน้าหน้าที่เทศบาล ร่วมด้วย หัวหน้าตู้สกัดตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน สมาชิก อปพร.ทต.หนองกราด และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13