เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


วันที่​ 25 สิงหาคม​ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ว่าได้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในบริเวณบ้านและรอบบ้านระยะ 50 เมตร และประสานงาน อสม. ให้นำทรายอะเบท นำไปให้บ้านที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25