เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการขุดลอกท่อน้ำเสียภายในตลาดสด เพื่อแก้ไขปัญ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 17]
 
  เข้าร่วมคณะทำงานรับ-จ่าย อุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรั...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวรถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 46]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 24]
 
  การประชุมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 23]
 
  การสำรวจ ตรวจ จุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ภายในและภาย...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 24]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกราด...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น. [วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุ...[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 29]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 20]
 
  ออกสำรวจถนนสายโรงปุ๋ยหมู่ 15 เพื่อแกัปัญหาน้ำท่วม[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครอบร...[วันที่ 2023-05-06][ผู้อ่าน 26]
 
  ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการติดตั้งป้ายเดินรถทางเดียว[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 26]
 
  ดำเนินการแซมท่อระบายน้ำอุดตัน[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 25]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58