เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทดด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด(สปสช.)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 49 คน
เดือนนี้ 219 คน
ปีนี้ 11626 คน
ทั้งหมด 25696 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
       แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 
  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย...
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2559
  การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลหนองกราด
  ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  วันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด
  ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2559
  โครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้ว...
[ดูทั้งหมด]
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.