เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา