ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอเนก ภูมิมหาทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่วาง)

  ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลหนองกราดคัพครั้งที่ 21

  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.

  ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนช่างกรมอู๋ทหารเรือ โครงการบริการ วิชาการ วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา