ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]
....................................................................................
การเปิดเผยราคากลางรถขยะ [ 8 พ.ย. 2561 ]
....................................................................................
ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 6 ส.ค. 2561 ]
....................................................................................
ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง [ 11 ก.ค. 2561 ]
....................................................................................
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 มิ.ย. 2561 ]
....................................................................................