วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) เพื่อนำผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษดะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบริเวณปากบ่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญ, ของรางวัล, วัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง