วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทรพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ชุมชนเทวานิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนใหม่แหลมทอง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองยายหอม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราดพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนปากน้ำสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม)