วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียงและการแสดงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในริ้วขบวนแห่กระทง ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนโกรกสมอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
20  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงและจัดหารถบรรทุกกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทงด้วยการผูกผ้าประดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทรพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ชุมชนเทวานิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนใหม่แหลมทอง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองยายหอม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราดพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำกระทงพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนสุขสันต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง