วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแมลงพาหะนำโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่นางวิรัช ศรีทอง) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2217 (ด่านขุนทด บำเหน็จณรงค์) ถึงนานายเจียม โหงขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง