วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ของเทศบาลตำบลหนองกราด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
เหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนโกรกสมอ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนใหม่แหลมทอง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองยายหอม ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราดพัฒนา ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนหนองกราด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนสุขสันต์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนปากน้ำสามัคคี ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง ชุมชนเทวานิมิต ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง