วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในขบวนแห่กระทงและเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านเทวานิมิต หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านหนองยายหอม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของบ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง