วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
จ้างประกอบอาหาร ในงานวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 8 จากด้านข้างโรงเรียนหนองกราดพัฒนา ถึงร้านเสริมสวยหนุ่ยซาลอน ถึง บ้านแยกทางประทีป วิจบ ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายบ้านนางศิริขวัญ ดักขุนทด ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงานฉลองชัยฃนะของท่านท้าวสุรนารี จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างแสดงเพลงโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง