วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบริเวณปากบ่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญ, ของรางวัล, วัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 7508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง