เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกรมอุตินิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1(1/2564) เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2564 และประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564    เอกสารประกอบ ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564
 
ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2564