เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563

ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกซุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับ ทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความขึ้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

ในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  อย่างไรก็ตามฤดูฝนปีนี้จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2563