เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ
----------------------
💥ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ขยายตัวและมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง กอปรกับรัฐบาลลดความแอดัดในสถานที่ทำงานตามมาตรการ การรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
💥ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาด่านขุนทด ได้ปรับลดเวลาปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 โดยเปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ปกติเปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เวลา 08.30 -15.30 น. บริการธุรกรรมสินเชื้อ 08.30 - 16.30 น. ) ทั้งนี้ ในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์คลี่คลายหรือเป็นปกติ ธนาคารจะดำเนินการเปิด-ปิด การให้บริการตามปกติโดยเร็ว    เอกสารประกอบ เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2563