เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

    รายละเอียดข่าว

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th และเว็บไซต์ยูทูปของสำนักประชาสัมพันธ์ช่อง PR ECT Thailand สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย -------------------------------------------------------------- การเลือกตั้ง ส.ส. จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง ) รายละเอียดปฏิทินการเลือกตัั้ง และมีขึ้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามเอกสารด้านล่างนี้

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
 
02
03
04
05
05
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2562