เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563     เอกสารประกอบ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ