เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายชาญรักษ์ นาประสิทธิ์ ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 31 ส.ค. 2559 ]114
62 การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (บริเวณทางแยก โรงเรียนหนองกราดวัฒนาด้านทิศตะวันตก) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมูที่ 13 [ 31 ส.ค. 2559 ]123
63 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายใหม่แหลม-ทอง (ซอยข้างบ้านางสุดใจ พูดขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 19 ส.ค. 2559 ]125
64 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายข้างบึงหนองใหญ่-เหมือนส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมู่ที่3 [ 19 ส.ค. 2559 ]121
65 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหลังสำนักงานเทศบาล-สุดเขตเทศบาล ชุมชนโกรกเสมอ หมู่ที่4 [ 8 ส.ค. 2559 ]121
66 การคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ข้างฟาร์มไก่สุวรรณ)ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 8 ส.ค. 2559 ]125
67 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวเจราจรไหล่ทาองคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายเจริญ แพะขุนทด)ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 29 เม.ย. 2559 ]123
68 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายข้างบ้านครูดาวรุ่ง ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2559 ]136
69 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเทศบาลสายข้างบ้านใจ พูดขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 16 [ 28 เม.ย. 2559 ]128
70 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลเทวานิมิต 1/4 ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 [ 4 มี.ค. 2559 ]133
71 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]135
72 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1 ถึงสามแยกบ้านนางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]126
73 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้านนายคำนาย แคบขุนทด) [ 4 มี.ค. 2559 ]120
74 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนหนองกราด 1 ถึงถนนแยกบ้านนางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]129
75 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้านนายคำนาย แคบขุนทด) [ 4 มี.ค. 2559 ]118
76 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]120
77 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 [ 4 มี.ค. 2559 ]125
78 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอซอยข้างบ้านนายแท่น ศรีทอง ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่4 [ 15 ธ.ค. 2558 ]126
79 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกราด [ 9 ธ.ค. 2558 ]113
80 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ [ 15 ก.ย. 2558 ]117
 
|1|2|3หน้า 4|5