เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวเจราจรไหล่ทาองคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายเจริญ แพะขุนทด)ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่15 [ 29 เม.ย. 2559 ]250
62 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายข้างบ้านครูดาวรุ่ง ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2559 ]261
63 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเทศบาลสายข้างบ้านใจ พูดขุนทด) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 16 [ 28 เม.ย. 2559 ]253
64 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลเทวานิมิต 1/4 ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 [ 4 มี.ค. 2559 ]226
65 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]252
66 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนหนองกราด 1 ถึงสามแยกบ้านนางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]240
67 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้านนายคำนาย แคบขุนทด) [ 4 มี.ค. 2559 ]234
68 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนหนองกราด 1 ถึงถนนแยกบ้านนางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสายหนองกราด 4 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]263
69 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 9/2 (ซอยข้างบ้านนายคำนาย แคบขุนทด) [ 4 มี.ค. 2559 ]236
70 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 4 มี.ค. 2559 ]246
71 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 ชุมชนเทวานิมิต หมู่ที่ 16 [ 4 มี.ค. 2559 ]270
72 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายโกรกสมอซอยข้างบ้านนายแท่น ศรีทอง ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่4 [ 15 ธ.ค. 2558 ]255
73 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกราด [ 9 ธ.ค. 2558 ]261
74 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ [ 15 ก.ย. 2558 ]203
75 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด (CCTV)) พร้อมติดตั้ง [ 17 ก.ค. 2558 ]244
76 กำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องวงจรปิด (CCTV))พร้อมติดตั้ง [ 6 ก.ค. 2558 ]237
77 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2558 ]224
78 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง สอบราคมซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง [ 28 พ.ค. 2558 ]247
79 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 เม.ย. 2558 ]260
80 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล [ 14 พ.ย. 2557 ]227
 
|1|2|3หน้า 4|5