วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุใช้ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสีียงพร้อมเวที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
จ้างเหมาผูกผ้าระบายและจัดหาผ้าคลุมเก้าอี้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง