วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดินเหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ถึงเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดินเหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ถึงเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3)