วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทง พร้อมประดับตกแต่งรถแห่กระทง ของหมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ช่วงฟาร์มไก่ป้ารัช - สุดเขตเทศบาล) ชุมชนใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 85-44593 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเทศบาลสายหนองกราด พัฒนา (จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 - สุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิงครบชุด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง