วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งกระจกหน้า 2 ชั้น พร้อมติดฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR-5731 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อตักขยะลงบ่อขยะพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง