วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดินเหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ถึงเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง (ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดและปุ๋ยคอกตามโครงการคืนพื้นที่สีเขียวประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหน้าโรงเรียนหนองกราดวัฒนา (ตัวที่ 7 และ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กว ๒๖๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดหลุมปลูกต้นไม้ตามโครงการคืนพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง