เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจงานจ้างโครงการจ้างถนนสายโกรกเสมอ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด


วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรี นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรี พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ออกตรวจงานจ้าง โครงการจ้างถนนสายโกรกเสมอ 3 ม.4 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา.

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27