เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อยบ้านโปร่งมีชัย


วันที่ 30 มกราคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อยข้างบ้านโปร่งมีชัย   ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือด้านรถดับเพลิง และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกระงับเหตุเพลิงไม้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด  ซึ่งระงับเพลิงไว้ได้ และกลับถึงศูนย์เทวา เทศบาลตำบลหนองกราด

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27