เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


รับตรวจงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนเทศบาลสายโกรกสมอ 3 หมู่ 4 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการ  ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด  นายสุกรีย์ ศุภมงคล  ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับตรวจงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนเทศบาลสายโกรกสมอ 3 หมู่ 4 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27