เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่ง ต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองกราด


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ผู้มีจิตศรัทธาอาสาทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดหนองกราด ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่ง ต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองกราด ตั้งแต่วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ขอบคุณจิตอาสาขอบคุณ ขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่นำรถกระเช้า เทศบาลตำบลหนองกราดมาช่วยในครั้งนี้ ขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ณ.วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17