เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เข้าดำเนินการทำความสะอาด โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ตามคำร้องขอของเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขอกำลังพลและรดน้ำจำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการทำความสะอาด โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17