เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินงานเปิดฝาลอกท่อน้ำที่อุดตัน ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางจราจร ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก พายุลมฝน เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช


วันที่ 1 กันยายน 2564 นำโดย นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำทีมงาน กองช่าง สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง ดำเนินงานเปิดฝาลอกท่อน้ำที่อุดตัน  เพื่อแก้ไขทุกข์ของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และ ออกตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางจราจร ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก พายุลมฝน เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดต่อไป

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01