เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการฯแปรญัตติ  เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมคณะกรรมการฯแปรญัตติ  เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01