เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด อสม.ทั้ง 8 ชุมชน ประธานชุมชุน 8 ชุมชน หัวหน้าตู้สกัดป้อมยามตำบลหนองกราด อพปร.เทศบาลตำบลหนองกราด ตำรวจบ้านเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลหนองกราด

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13